Den græskortodokse kirke er i snæver forstand de græsksprogede ortodokse kirkesamfund, men betegnelsen bruges også mindre præcist om alle ortodokse kirker.