Glossopetrae, ( af gr. glossa 'tunge' og petra 'sten'), tungesten, fossile hajtænder. Tænder af hajer er almindelige i mange geologiske aflejringer, og man har kendt til dem fra gammel tid. I middelalderen blev de ofte anset for at have medicinske og magiske egenskaber, og det var en almindelig antagelse, at de var dannet direkte i jordlagene ud fra underjordiske dampe eller væsker. Deres sande identitet som fossile hajtænder blev først fastslået med Konrad Gesners, Fabio Colonnas (1567-1650) og Niels Stensens undersøgelser.