Global form, musikalsk begreb, der opstod i 1960'erne i forbindelse med en musikalsk stil, hvori detaljen (den enkelte tone og intervallet) har mistet enhver betydning og ikke kan skelnes. Interessen samler sig om komplekse, mangetonige strukturer og disses klanglige fremtrædelsesformer, som bestemmes af tonernes antal, tæthed, lydstyrke og instrumentation, idet klanggiverne kan være såvel traditionelle instrumenter og/eller sang som elektronik. Afgørende for musikkens udtryk er ikke mindst den måde, hvorpå de nævnte elementer forandrer sig, om dette fx sker langsomt eller hurtigt. Global form ses i værker for stor besætning som Xenakis' Metastasis (1954) og Ligetis Atmosphères (1961), Requiem (1965) og Lontano (1967).