Glimmersand, aflejringstype i danske lag fra Miocæn. Navnet henviser til iøjnefaldende indhold af lys glimmer, muskovit. Sandet er lysegråt til hvidligt og ofte rigt på mineralet kvarts. Glimmersand findes både som hav- og ferskvandsaflejringer og blev afsat for ca. 23-5 mio. år siden.