glideskade

Artikelstart

En glideskade er en skade, en person pådrager sig ved fald på glatte gader, veje, fortove mv. Hvis ejeren af den pågældende ejendom har handlet uforsvarligt, fx ved at undlade at gruse eller fjerne sne, kan ejeren i visse tilfælde gøres erstatningsansvarlig for tab ved glideskaden.

Vejlovgivningen består af to hovedlove: Lov om offentlige veje (vejloven) og lov om private fællesveje (privatvejsloven). Reglerne for snerydning og grusning af offentlige gader og veje mv. fastsættes af vejmyndigheden. En vejmyndighed til en offentlig vej eller sti er enten en kommunalbestyrelse eller Vejdirektoratet. Som udgangspunkt er vejmyndigheden ejer af arealet under den offentlige vej.

På offentlige veje og stier har vejmyndigheden pligt til, at sørge for snerydning, at træffe foranstaltninger mod glat føre og at sørge for renholdelse. Ved private fællesveje er det kommunalbestyrelsen, som kan bestemme, at en privat fællesvej skal ryddes for sne, at der skal træffes foranstaltninger mod glat føre på vejen, og at vejen skal renholdes.

Reglerne er vejledende for den nærmere vurdering af, om ejeren er ansvarlig ved glideskader.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig