Giftfiskeri, fiskerimetode, hvorved man bedøver eller dræber fisk vha. gift. Især i Sydøstasien og Sydamerika har fiskere i århundreder haft kendskab til mange planter, hvoraf de kunne udvinde giftstoffer, der virker på fisk. Også i Europa har man anvendt udtræk af planter, fx takstræ og tobaksplante. Senere er fremstillet syntetiske giftstoffer. Giften kan tilsættes direkte til vandet, hvilket er almindeligt i afgrænsede områder som mindre vandløb og søer. I dybere vand anvendes en anden form for giftfiskeri, hvor man udlægger forgiftet lokkemad. De fleste giftstoffer indvirker på iltoptagelsen og har derfor ingen betydning for de mennesker, der spiser fiskekødet; fiskene får "åndenød" og kommer op til overfladen, hvor de kan opsamles. I mange lande har giftfiskeri længe været forbudt, og i Europa benytter man kun giftfiskeri i forbindelse med videnskabeligt begrundede indsamlinger af fisk.