Gerningsretfærdighed, modsætning til trosretfærdighed, bruges i protestantisk tradition til negativt at karakterisere den opfattelse, at man ved at handle eller opføre sig på en bestemt måde kan blive (eller forblive) retfærdig i Guds eller andres øjne. Gerningsretfærdig/gerningsretfærdighed bruges undertiden synonymt med farisæisk/farisæisme. Se også retfærdiggørelse og gode gerninger.