Gerberdrager, (efter den tyske bygningsingeniør H. Gerber, 1832-1912), bjælke over flere fag, som ved indskudte charnierer er gjort statisk bestemt. Gerberdragere er især fordelagtige i tilfælde, hvor der som følge af vanskelige funderingsforhold er betydelig risiko for uens sætninger af understøtninger, idet charniererne bevirker, at sætningerne ikke fremkalder spændinger i bjælkerne. Hoveddragerne i den gamle Lillebæltsbro er udformet som gerberdragere.