Geotermometer, (gr. geo- + termometer), termometer til at måle jordtemperaturen med i meget store dybder.