Geobotanik, botanisk term, der i Skandinavien ofte er synonymt med plantegeografi, dvs. studiet af planternes udbredelse og de omstændigheder, der ligger til grund for den. I Centraleuropa dækker geobotanik ofte de samme emner som plantesociologi, dvs. studiet af plantesamfund.