Gensidigt selskab, andelsselskabslignende virksomhedstype, der i Danmark specielt kendes i forsikringsbranchen, og som i selskabsretlig forstand befinder sig mellem foreningen og aktieselskabet. Medlemmerne i et gensidigt selskab hæfter efter nærmere regler i vedtægterne for selskabets gæld, men har til gengæld gennem generalforsamlingen en betydelig indflydelse på selskabets forhold, samtidig med at de udgør selskabets væsentligste kundekreds, fx som forsikringstagere. I det omfang et gensidigt selskab ikke kan finansieres enten ved medlemmernes bidrag eller ved lån eller gennem egne opsparede midler, har det mulighed for at tilvejebringe garantikapital fra garanter i lighed med det system, der kendes fra sparekasser.