Gennemføring, musikudtryk med to betydninger. I fugaen betegner det et afsnit, hvori temaet høres ("gennemføres") efter tur i stemmerne. I sonateformen er gennemføringen den del af satsen, hvori det tematiske stof, som er blevet fremført i den forudgående eksposition, på ofte dramatisk vis udvikles, bearbejdes og føres gennem forskellige tonearter. Gennemføringsagtige afsnit kan tillige forekomme i sonateformens øvrige dele (reprise og coda) foruden i andre satstyper som langsomme satser, scherzoer, rondoer og i romantikkens programmusik.