Gengældelsesteorier, teorier om straffens formål og etiske berettigelse. Gengældelsesteorierne betoner, at straffen i en eller anden forstand bidrager til genoprettelse af den balance, som en lovovertræder har ødelagt eller forrykket i kraft af sin brøde. Nogle filosoffer, fx Kant, mener, at moralske og evt. religiøse principper tilsiger, "at straf skal følge brøde". For andre er det afgørende at hævde et krav om proportionalitet mellem straffens strenghed og brødens alvor.