Genetisk egenskab, ethvert særkende ved en organisme, som helt eller delvis bestemmes af individets genotype. Det kan fx dreje sig om ydre egenskaber som højde, vægt, behåring eller farve, eller om fysiologiske karakterer som blodtype, farvesyn, resistens, blødersygdom eller seglcelleanæmi. Arvelige egenskaber (fænotypen) bestemmes principielt altid i et samspil imellem arv (dvs. genotypen) og miljø. Nogle egenskaber er imidlertid så upåvirkede af miljøet, at der er en simpel sammenhæng imellem fænotype og genotype. Det gælder fx for blodtyper, og det gjaldt også de syv egenskaber (Merkmale) i ærter, som Gregor Mendel benyttede i sine forsøg.