Generator, (af lat. generare 'avle, frembringe'), inden for svagstrømsområdet et apparat eller kredsløb, som frembringer et elektrisk signal med bestemte egenskaber, fx en særlig kurveform. Eksempler er sinusgenerator, der leverer et signal med sinusform, impulsgenerator, der leverer elektriske impulser, støjgenerator, der leverer et signal med egenskaber, der svarer til elektrisk støj, og konstantstrømsgenerator, som leverer en strøm, der er uafhængig af belastningen.