Generalkommissariat, øverste forvaltningsmyndighed for en hærs forsyninger, forplejning og økonomi. I den danske centralforvaltning var Generalkommissariatet et kollegium, der 1674-1763 og igen 1808-48 under vekslende benævnelser (fra 1808 Generalkommissariatskollegiet) styrede hærens forsyninger og økonomi, indtil opgaverne i marts 1848 overgik til Krigsministeriet.