Generalfiskal, øverste statsanklager i Danmark 1655-1863. Generalfiskalen skulle undersøge og rejse sag mod kongelige embedsmænd i tilfælde af embedsmisbrug samt rejse tiltale i sager om majestæts- og statsforbrydelser. Det var således generalfiskal F.W. Wivet (1728-90), som var anklager i sagerne mod Struensee og Enevold Brandt i 1772. Til generalfiskalens embedsområde hørte oprindelig også sager, som vedrørte statskassen. Periodevis var der til embedet knyttet underordnede fiskaler, provins- og landfiskaler. Fra 1751 blev generalfiskalen i regelen udnævnt blandt højesteretsadvokaterne.