Gencon, fork.f. general purpose voyage contract, almindelig anvendt standardtransportkontrakt i skibsfarten, iht. hvilken en bortfragter, dvs. en reder, mod betaling af fragt forpligter sig til at transportere en given mængde last til et bestemt rejsemål. Gencon er udarbejdet af skibsfartsorganisationen BIMCO, The Baltic & International Maritime Council. Se også befragtning.