Genøkologi, forskningsområde inden for botanikken, hvor populationers arvelige tilpasning til miljøet studeres, se økotype.