Gearing, leverage, inden for økonomi det forhold, at en finansiel investor via lån erhverver værdipapirer for et beløb, som er større end vedkommendes egenkapital. Gearing er tillige et udtryk for størrelsesforholdet mellem en virksomheds gæld og dens egenkapital. Se også kapitalstruktur.