Gavntræ, i skovbruget det træ (ved), som anvendes til andet end brænde. Gavntræ anvendes til fremstilling af mange forskellige produkter, fx møbler, konstruktionstræ, papir og spånplader, og sælges til meget forskellige priser alt efter kvalitet. Brænde er derimod i reglen træ af så ringe kvalitet, at det ikke kan betale sig at udnytte det industrielt, hvorfor det normalt sælges til lavere pris end gavntræ.