Gastrolog, (gr. gastro- + -log), læge, der beskæftiger sig med gastrologi.