Gastankskib, tankskibstype bygget og udrustet til at transportere gas i flydende tilstand, hvor rumfanget af gassen er mindre end 1% af, hvad det er i luftformig tilstand. Gassen, der kan holdes flydende i afkølet tilstand og under et moderat overtryk, opbevares om bord i varmeisolerede tryktanke. Den lave temperatur bibeholdes under sejladsen ved, at man lader noget af den flydende gas fordampe, opsamler dampene, komprimerer dem til flydende tilstand og pumper dem tilbage i tankene igen. Da mange af gasserne er livsfarlige, indrettes gastankskibes overbygning med beboelse og styrehus som et gascitadel, lukket udadtil og med recirkulering af luft til ånding, så besætningen kan forblive om bord i tilfælde af lækage på tanke eller rørsystemer.