Gasometer, laboratorieapparat til måling af gasmængder. Gassen ledes ind under randen af en cylindrisk klokke, som er neddykket i vand. Klokken stiger proportionalt med det tilførte gasvolumen.