Gaskølet reaktor, kernereaktor, i hvilken den producerede varme transporteres ud af reaktoren vha. et gasformigt kølemiddel. Kølegassen pumpes ind gennem reaktorkernen, hvor den opvarmes af kernebrændslet. Anvendte kølegasser er luft, kuldioxid og helium. I kernekraftreaktorer anvendes kuldioxid og helium under højt tryk. De fleste reaktorer i Storbritannien er gaskølede.