Gangspil, capstan, spil med lodret akse og drevet vha. seks-ti radiært anbragte håndspager, der kunne bemandes med to-tre mand hver. I store skibe kunne spillet være dobbelt, så aksen gik gennem to dæk, der hvert var forsynet med handspager. Gangspillet, der som regel var anbragt midtskibs eller på bakken, var skibets sværeste spil og blev brugt ved letning af anker og andre tunge opgaver.