Gammaspektrometer, instrument til bestemmelse af gammastrålers energifordeling eller spektrum. Det anvendes i geologien til bestemmelse af bjergarters, mineralers eller kunstige kilders indhold af kaliumisotopen 40K, thorium og uran. Gammaspektrometriske undersøgelser foretages ved logging af borehuller, gammalogging, eller ved arealopmåling, der kan foretages på jordoverfladen eller fra fly. Gammalogging anvendes ved eftersøgning af uran-thorium-mineraliseringer, vand og olie samt til geokemiske undersøgelser og kortlægning af forskellige bjergarter, baseret på deres indhold af radioaktive grundstoffer.