Gallon, (eng., af fr. galon, af usikker oprindelse), amerikansk (US gallon = 3,785 l) og engelsk (imperial gallon = 4,545 l) rummål, der bl.a. benyttes ved handel med benzin. I Canada benyttes den engelske gallon.