Galaktofora, (af gr. galakto- + foros bærende), galaktagoga; midler, som fremmer mælkedannelsen i brysterne.