Gaffelkobling, elektrisk kredsløb, som sammenkobler en totråds transmissionsledning med en firetråds transmissionsledning. Gaffelkoblinger benyttes i telefonteknik, hvor totrådsledningen benyttes til samtalesignaler i begge retninger, mens der i firetrådsledningen benyttes to tråde i hver retning. Herved forhindres uønskede elektriske refleksioner fra sammenkoblingsstedet.