Généralité, fransk forvaltningsområde, skabt i 1300-t. til oppebørsel af kongens indtægter. Oprindelig var der fire généralités, men fra midten af 1500-t. øgedes antallet til 17. De blev ledet af embedsmænd, der modtog såvel ordinære som ekstraordinære indtægter. I 1600-t. knyttedes intendanterne til généralités, der således blev de vigtigste forvaltningsenheder frem til Den Franske Revolution i 1789, da der fandtes 34 distrikter.