Gæster, dansk betegnelse i middelalderen for personer, der uden borgerskab drev midlertidigt erhverv i byerne. Gæster kunne fx være borgere fra andre byer og især fremmede købmænd, der uden at bidrage til byskatten havde begrænsede handelsrettigheder i byen. Gennem et system af gæsteretsregler søgte byens købmænd og håndværkere at hindre gæsternes, især de tyske hansekøbmænds, konkurrence i detailhandelen. Forbilledet fandt man i hansestædernes restriktive gæsteretslovgivning.