Gælleål, Synbranchidae, familie af åleformede pigfinnefisk, der findes i ofte iltfattigt ferskvand i troperne. Enkelte arter lever i saltvand. Den største af de 15 kendte arter kan blive 1 m. Gællerne er reducerede, og i stedet findes bag gællehulen to luftsække, hvormed fisken optager ilt fra luften.