Fytoteologi, (gr. fyto- + teologi), fromme betragtninger over planterne.