Fytomorf, (gr. fyto- + -morf), sten med plantelignende tegninger.