Fytobiologi, (gr. fyto- + biologi), læren om planternes livsytringer.