Fysiognost, (gr. fysio- + -gnost), en, der er kyndig i fysiognosi.