Fysiognomik, (fysiognomonik el. fysiognomoni har engang været betragtet som rigtigere former, af gr. fysiognomonia, af fysio- + gnomon fortolke), kunsten at slutte sig til menneskers sjælelige beskaffenhed ud fra deres udseende.