Fyrvæsen, se farvandsafmærkning og Farvandsvæsenet.