Fyringsolie, brændselsolie, gasolie, forskellige råoliefraktioner bestående af højere kulbrinter. Let fyringsolie, som i hovedsagen er det samme produkt som dieselolie, har kogepunkt i intervallet 150-370 °C; det anvendes i bl.a. villaoliefyr. Tung fyringsolie har højere kogepunkt og højere viskositet og anvendes i større fyringsanlæg i fx kraftværker og industri. Se også råolie.