Futurolog, (af lat. futurum + gr. -log), fremtidsforsker.