Funktionel betyder ‘som vedrører funktioner; som virker hensigtsmæssigt’.