Funktionalisering betyder 'det at funktionalisere'.