Funest, (af lat. funestus dødbringende, sørgelig, ulyksalig, af funus begravelse, ulykke), sørgelig; ulykkelig; uheldsvanger.