Fundraising, (af eng. fund-raising, af fund fond, kapital + raise hæve, rejse (skaffe)), fremskaffelse af støtte i form af penge til et særligt formål.