Fundamentalløsning betegner et sæt af løsninger til en differentialligning, som alle løsninger kan dannes af ved linearkombination.