Fundamental, (af lat. fundamentalis), grundlæggende; tilgrundliggende.