Funèbre, (fr., af lat. funebris, af funus 'begravelse'), hvad der har med begravelse el. sørgehøjtidelighed at gøre.