Fugitiv, (af lat. fugitivus, af fugere flygte), flygtig.