Frustrations-aggressions-hypotesen er den antagelse, at frustration medfører aggression.